DO&GO

DO&GO

DO&GO: Kunden, en frilansande översättare, ville ta fram en ny logotyp och uppdatera sin grafiska profil. Vi valde att binda samman namnets två O:n med ett unikt &-tecken. 

Jag tog fram en grafisk profil med logotyp, färgpalett, typsnitt, rekommendationer för applicering av logotypen samt mallar för faktura, visitkort, kuvert och klistermärken. I projektet utvecklade jag också en ny webbplats för DO&GO.

www.doandgo.es

Logotyp DO&GO med grafisk profil

www.doandgo.es

Se fler logotyper eller arbetet med Mosaik Translations och deras varumärke.