Presentation Shoptalk

Presentation Shoptalk

Tidigare case med presentation för Looklet, PowerPoint

Exempel på presentations-case för Looklet, skapad i Microsoft Office PowerPoint med alternativ version även för Apple Keynote.

Presentationen är en ofta bortglömd pusselbit i företagets kommunikation. När ni ska presentera företaget, det ekonomiska resultatet eller kanske din företagsidé så är utformningen otroligt viktig. Presentationen ska inte bara vara tydlig och nå fram utan ska också upplevas professionell och kanske väcka nyfikenhet och specifika känslor hos sin publik.